Schepencollege & Vast Bureau

MICHEL
VANDERHASSELT

BURGEMEESTER

Bevoegdheden
Veiligheid, burgerzaken, personeel, patrimonium, lokale en sociale economie, tewerkstelling, markten, landbouw en dierenwelzijn.

JOZEF
BORREMANS

SCHEPEN

Bevoegdheden
Openbare werken, senioren en andersvaliden.

CHRISTIANE
SERVRANCKX

SCHEPEN

Bevoegdheden
Onderwijs, kinderopvang, Huis van het Kind, kerkfabrieken, feestelijkheden, kermissen en begraafplaatsen.

GUNTER
DESMET

SCHEPEN

Bevoegdheden
Omgeving (ruimtelijke ordening, mobiliteit & leefmilieu), woonbeleid, duurzame ontwikkeling, Vlaams karakter en erfgoed.

Gemeenteraad / OCMW-raad

GEERT
DE FEYTER

GEMEENTERAADSLID

FRED
DIELENS

GEMEENTERAADSLID

SANDRA
DE NIL

GEMEENTERAADSLID

ASTRID
ROEGES

GEMEENTERAADSLID

JOCHEN
DE MULDER

GEMEENTERAADSLID

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

ROLAND
DE FEYTER

LID BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST

MARIEKE
SEGERS

LID BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST

VERA
SERVRANCKX

LID BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE DIENST

Onze kandidaten in 2018